PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Braila

ANUNTURI DE ACHIZITIE


ANUNT PUBLIC

UAT Frecatei, jud Braila, titular al proiectului "Reabilitare si extindere alimentare cu apa comma Frecatei, satele Frecatei, Agaua, Titcov, Salcia", propus a se realiza in satele Frecatei, Agaua, Agaua si Salcia, judetul Braila anunta publicul interesat asupra deciziei A.R.P.M. Galati de incadrare fara evaluare de impact asupra mediului pentru investitia susmentionata.

Motivele luari deciziei:

* realizarea proiectului se va face cu respectarea cerintelor privind protectia mediului;
* proiectul nu este localizat in arii dens populate sau perimetre de pmtectie hidrologica;
* nu sunt afectate zone protejate dm punct de vedere al biodiversitatii.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consutate la sediul A.R.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr 2 la sediul A.P.M. Braila, B-dul Independentei, nr. 14, bl B5 si la sediul UAT Frecatei, in dele de luni pana vineri, intre orele 8,00 - 14,00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.R.P.M Galati si A.P.M. Braila, in termen de 10 zile lucratoare de la
publicarea anuntului.

2. de a transmite la ARPM Galati dovada afisarii anuntului public

3. de a achita in contul A.R.P.M. Galati R091TREZ3065032XXX000361 deschis la Trezoreria Galati (cod fiscal A.R.P.M. Galati: 4006740), suma de 400 RON reprezentand tariful aferent etapei parcurse de A.R.P.M. Galati si de a ne transmite copia dupa ordinul de plata vizat de banca.


Primar,
Ioan Popa