PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Braila

BUGET


    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Aprobarea bugetului - local pe anul 2008
» Dare de seama - la data de 30.06.2012
» Bugetul local rectificat - pentru anul 2012
» Executia bugetara - trimestrul IV anul 2012
» Registru de Evidenta - a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale Comuna Frecatei, jud. Braila
» Indicatori buget -
» Indicatori - venituri, cheltuieli si plati restante
» Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor pana in 31.12.2016 -
» Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale 31.12.2016 -
» Situatia activelor fixe amortizabile 31.12.2016 -
» Situatia activelor fixe amortizabile 2 din 31.12.2016 -
» Situatia activelor fixe amortizabile 3 din 31.12.2016 -
» Situatia activelor fixe amortizabile 4 din 31.12.2016 -
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 31.12.2016 -
» Bilant -
» Bugetul local pe anul 2016 - Sectiunea de dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2016 - Sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2016 - Estimari pentru anii 2017-2019
» Contul de executie al bugetului local - cheltueli - Sectiunea de dezvoltare
» Contul de executie al bugetului local - cheltueli - Sectiunea de functionare
» Contul de executie al bugetului local - cheltueli -
» Detalierea cheltuielilor - Sectiunea de dezvoltare
» Detalierea cheltuielilor - Sectiunea de functionare
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - cheluieli -
» Contul de rezultat patrimonial -
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala -
» Situatia fluxurilor de trezorerie -
» Situatia fluxurilor de trezorerie 1 -
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap -
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de dezvoltare
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de functionare
» Contul de executie al bugetului local - Venituri -
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Venituri - Sectiunea de functionare
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - Venituri -
» Proiect de Hotarare - privind aprobarea Bugetului local al comunei Frecatei, judetul Braila, pentru anul 2018
» Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica - a judetului Braila
» Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a judetului Braila -
» Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a judetului Braila - trim IV/2018
» Proiect de hotarare buget - 2019
» HCL nr. 22/15.04.2019 - aprobare buget local 2019
» Indicatori economici - trim. I 2019
» ADRESA ANAF - INDICATORI
» INDICATORI - VENITURI-CHELTUIELI, trimestrul 2 2019
» Proiect de hotarare - privind aprobarea Bugetului local al comunei Frecatei, jud. Braila si a Programului achizitiilor publice pentru anul 2020
» Indicatori - executie bugetara tr. IV 2019
» Situatie indicatori cu privire la executia bug. local - sfarsitul TRIM IV - 2020
» HCL NR.19/2021 PRIVIND ADOPTAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021 -
» Situatie indicatori cu privire la executia bug. locale la sfarsitul TRIM II - 2021 -
» BUGET LOCAL PE ANUL 2022 -
» Bugetul local pe anul 2022 - sectiunea FUNCTIONARE -
» Bugetul local pe anul 2022 - sectiunea DEZVOLTARE -
» Buget local 2022 UAT Frecatei -
» PAAP 2022 UAT Frecatei -
» PROIECT BUGET UAT FRECATEI 2023 -
» Bugetul local pe anul 2023 -