PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Braila

PREZENTARE LOCALA

    Cand a fost infiintata organizatia dvs. si cand si-a inceput activitatea?
    Consiliul Local al comunei Frecatei sa constituit ca urmare a L.69/1991, atr.29, privind administratia publica locala conform Hotararii Consiliului Local nr.3 din 21.02.1992 in urma primelor alegeri locale. Consiliul constituit se compune din 13 membri, organizarea si functionarea acestora avand in vedere principiile descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatii administratiei publice locale, legalitatii si a consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit. Consiliu Local si-a inceput activitatea de la data constituirii pana la data declararii ca legal constitui a consiliului nou ales. Ultimul consiliu local al comunei Frecatei s-a constituit conform Hotararii nr.2 din 25.06.2004 in temeiul art. 32 aliniatul 5 din L.215/2001 privind administratia publica locala, in urma alegerilor din 06.06.2004. Consilil Local constituit avand in componenta un numar de 11 consilieri si-a inceput exercitarea mandatului de la data constituirii. Consilil Local Frecatei ara in administrare urmatoarele sate:
 • Satul Frecatei Sat resedinta unde isi are sediul U.A.T.Frecatei
 • Satul Titcov
 • Satul Agaua
 • Satul Stoienesti
 • Satul Cistia
 • Satul Salcia
    In prezent comuna Frecatei are 1745 locuitori.
    Comuna Frecatei este situata in partea de est a Insulei Mari a Brailei si se invecineaza la nord si est cu judetul Tulcea de care este delimitat prin bratul Macin (Dunarea Veche), la sud cu judetul Constanta si la vest cu comuna Marasu.
    Teritoriul administrativ al comunei Frecatei este de 43 056 ha. din care suprafata existenta in itravilanul satelor este de 200.57 ha.
    Reteaua de drumuri a comunei Frecatei se compune din:
 • drum comunal DC-57 traseu DJ-212A-Titcov-Frecatei-Salcia-Agaua-Stoienesti-Cistia lungime 40 km.
 • drum comunal  DC-58 traseu  DJ-212A-Salcia - lungime 11 km.
 • drum judetean DJ-212B care traverseaza satul de resedinta Frecatei, traseu DJ-212A-DC57-lungime 12 km.
 • strazi comunale sat Frecatei lungime 6.5 km.
 • strazi comunale sat Titcov lungime 14.6 km.
 • strazi comunale sat Salcia lungime 2.4  km.
 • strazi comunale sat Agaua lungime 16.8 km.
 • strazi comunale sat Stoienesti lungime 2.4 km.
 • strazi comunale sat Cistia lungime 0.7 km.
    Regimul eolian al comunei Frecatei il constituie vanturile care bat in aceasta zona din directia nord-est si vanturile din directia nord. Vantul ce bate din aceste doua directii este crivatul. El aduce in timpul iernii zapada pe care o spulbera blocand circulatia pana la topirea zapezii.
    Pentru combaterea acestui fenomen care blocheaza circulatia pe drumurile comunale si satesti U.A.T. Frecatei solicita achizitionarea unui Autogreder.

    Care sunt in prezent principalele activitati ale organizatiei dvs.?
    Principalele activitati ale U.A.T.Frecatei sunt;
 • Organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local;
  • aproband statutul comunei si regulamentul de organizare si functionare a consiliului local
 • Dezvoltarea economico-sociala a comunei;
  • aproba la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credit, contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare.
  • stabileste si aproba impozitele si taxele locale in conditiile legii
  • aproba la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investirii de interes local, in conditiile legii.
  • asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesuk de integrare europeana, in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
 • Administrarea domeniului public si privat al comunei;
  • hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei si a serviciilor publice de interes local
  • hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei in conditiile legii
  • aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor
 • Gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;
  • asigura potrivit copetentelor sale si in conditiile legii furnizarea serviciilor publice de interes local privind; sanatatea, educatia, serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoi sociale; cultura; tineretul; sportul; ordinea publica; protectia si refacerea mediului; evidenta persoanelor; podurile si drumurile; situatii de urgenta
  • serviciul situatii de urgenta. In cadrul activitatii situatii de urgenta U.A.T. Frecatei a constituit serviciul pentru situatii de urgenta care dispune de personal dupa cum urmeaza:
  • sef serviciu pentru situatii de urgenta, angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata care coordoneaza formatii de voluntari in interventii la fenomene de risc cum ar fi; inundatii, inzapeziri, alunecari de teren, seism, inghet, canicula, incendii. In prezent aceste formatii de interventii sunt formate la nivelul satelor dupa cum urmeaza:
  • formatia de interventie sat Titcov formata din 5 membri voluntari
  • formatia de interventii sat Frecatei formata din 5 membri voluntari
  • formatia de interventie la satele Salcia, Agaua, Cistiia, Stoienesti formata din 7 membri voluntari
    Serviciul pentru situatii de urgenta la nivelul comunei Frecatei este dotat cu resurse materiale dupa cum urmeaza:
 • aparat de sudura
 • motopompa pentru evacuarea apei pluviale din ploi si din topirea zapezii
 • furtun tip B 30 m.
 • galeti - 10 buc.
 • topor - 3 buc.
 • casma - 15 buc.
 • lopata - 15 buc.
 • sape - 15 buc.
 • furca - 15 buc.
 • stigator cu praf si CO2 - 2  buc.
 • telefoane mobile - 4 buc.
 • portavoce - 1 buc.
 • sirena alarma - 1 buc.
    Greutatile intampinate de serviciul pentru situatii de urgenta au fost in iarna anul 2005 cand a avut loc fenomenul de inzapezire si in perioada martie-iunie 2006 cu fenomenul de inundatii din cauza ploilor abundente si a cotelor marite de apa ale fluviului Dunarea. In anul 2005 viscolul a spulberat zapada pe unele tronsoane de drum formand troiene la inaltimea de 1-2 m. pe lungimi de 1-5 km. Lipsa utilajelor de dezapezire a facut ca localitatile comunei Frecatei sa ramana izolate fiind imposibila circulatia rutiera pana la topirea zapezii. In anul 2006 in actiunea de aparare impotriva inundatiilor s-a escavat cantitatea de 3 500 mc. pamant  pentru suprainaltarea digului, pamant care a fost imprastiat si nivelat manual. Pentru inlaturarea acestor greutati Consiliul Local Frecatei solicita achizitionarea unui autugreder.
   
    Capacitatea de a conduce si implementa proiecte
    U.A.T.Frecatei a realizat un proiect prin programul SAPARD "PIETRUIRE DRUM COMUNAL DC-57 INTRE LOCALITATILE FRECATEI-SALCIA KM.21+000-26+000"
    Experienta in derularea unor proiecte similare
    Acest tronson de drum sa propus spre pietruire fiind din pamant total deprofilat fara sa aiba nici un fel de amenajare. In zilele ploiase respectivul tronson era complet necirculabil blocand in aceste perioade legatura rutiera intre resedinta de comuna Frecatei si cele 5 sate componente pe de o parte, iar pe de alta parte dintre terenurile agricole ale comunei si cele 5 localitati. Consecinte, accesul imposibil al utilajelor agricole, masinilor de interventii.
    Proiectul a fost realizat in perioada iunie-octombrie 2004 avand ca rezultat modernizarea tronsonului de drum prevazut in proiect si redat circulatiei facand legatura rutiera intre satele comunei Frecatei. Costul proiectului a fost de 2 910 940 lei RON. Finantatorii proiectului Ministerul Agriculturii Alimentatiei si Padurilor Romania; Biroul Regional 2 Sud-Est Constanta Agentia SAPARD

    Resurse
    Aparatul de specialitate al primarului este dotat dupa cum urmeaza;
 • compartimentul registratura si secretariat are calculator si imprimanta
 • compartimentul contabilitate are calculator, imprimanta, telefon prin reteaua VPN(Astral)
 • calculator cu imprimanta xerox si scanner,
 • gps SR20 pentru masuratori in teren extravilan si intravilan pentu intocmirea planurilor parcelare
 • autoturism ARO 244 pentru teren
 • compartiment achizitii publice are calculator si imprimanta conectat la serviciul VPN
 • compartiment asistenta sociala are calculator si imprimanta
 • telecentru Frecatei conectat la reteaua vodafone dispune de;
  • 2 calculatoare
  • 2 imprimante
  • 1 centrala telefonica cu 2 interioare
  • internet si fax
  • telecentru sat Titcov conectat la radiocom
  • 2 calculatoare
  • 1 xerox
  • internet fax si telefon
  • 1 telefon public cu cartela
    In anul 2007 Consiliul Local Frecatei a avut angajate 14 persoane conform L.76/2002 art.78 in cadrul realizarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor pentru executarea urmatoarelor categorii de servicii;
 • servicii publice de refacere si intrtinerii infrastructurii
 • servicii de ecologizare si de realizarea unor lucrari edilitare
 • servicii sociale care cuprind activitati de ingrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vartstnice, a persoanelor cu handicap