PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Braila

URBANISM

                                                                                                                                   ANEXA la metodologie

 
                                                                                 ANUNT PUBLIC
                                                   Primaria comunei Frecatei , judetul Braila, Mai 2014


    Avand in vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, se face cunoscuta publicului etapa de „Analiza si diagnoza situatiei existente”PUG

    Initiator; Primaria Comunei Frecatei
    Elaborator; SC ROCIF CONSTRUCT SRL

    PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII
privind etapa de „Analiza si diagnoza situatiei existente” (PUG ) , asupra documentelor disponibile la sediul Primariei comunei Frecatei in perioada  01.05.2014 –31.05.2014 , intre orele 13-16.
    Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului IANCULESCU Corneliu , tehnician urbanism , sediul Primariei Frecatei , comuna Frecatei , strada Mihai Eminescu , nr. 101 , judetul Braila , telefon 0733015141 , fax 0372871327 , e-mail uatfrecatei@yahoo.com
    Observatiile sunt necesare in vederea stabilirii cerintelor de  documentare si elaborare a analizarii si diagnozarii situatiei existente a  PUG-lui.
    Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului;
a.)    etapa pregatitoare – anuntarea intentiei de elaborare
b.)    etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare
c.)    etapa elaborarii propunerilor ce vor fi aduse procesului de avizare
d.)    elaborarea propunerilor finale, care include toate observatiile avizatorilor si care se supune procedurii de transparenta decizitionala
Anuntul se va posta pe pagina proprie de Internet www.primariafrecatei-braila.ro
Afisierul Primariei Comunei Frecatei
Afisierul  scolile generale din satele Frecatei , Agaua si Titcov
Anunt in ziarul local al Brailei.
   

ANUNT PUBLIC
Primaria comunei Frecatei, judetul Braila, Noiembrie 2011


    Avand in vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, se face cunoscuta publicului etapa pregatitoare – anuntarea intentiei de elaborare PUG

    Initiator:  Primaria Comunei Frecatei
    Elaborator:  SC ROCIF CONSTRUCT SRL

  PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII privind intentia de elaborare a planului urbanistic general (PUG), asupra documentelor disponibile la sediul Primariei comunei Frecatei in perioada  30.11.2011 –26.11.2011 , intre orele 13-16.
    Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului IANCULESCU Corneliu, tehnician urbanism, domiciliat in comuna Frecatei, sat Frecatei, judetul Braila, telefon: 0733015141, e-mail: uatfrecatei@yahoo.com.
    Observatiile sunt necesare in vederea stabilirii cerintelor de intentie a elaborarii PUG.
    Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului:
         a) etapa pregatitoare – anuntarea intentiei de elaborare
         b) etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare
         c) etapa elaborarii propunerilor ce vor fi aduse procesului de avizare
         d) elaborarea propunerilor finale, care include toate observatiile avizatorilor si care se supune procedurii de transparenta decizitionala
    Anuntul se va posta pe pagina proprie de Internet www.primariafrecatei-braila.ro.
    Afisierul Primariei Comunei Frecatei
    Afisierul  scolile generale din satele Frecatei, Agaua si Titcov.
     * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Cerere pentru emiterea Avizului tehnic al Arhitectului Sef - pentru documentatia de urbanism - Plan Urbanistic General
» Anunt public - Etapa III Propuneri si reglementari urbanistice
» Anunt Public APM PUD - final - Primaria Comunei Frecatei
» Anunt PublicAPM de Incadrare PUG - Primaria Comunei Frecatei
» Anunt APM - asfaltare strada Scolii, sat Titcov